Sportsfill Eco+ biedt méér dan Milieukeur vereist. Het is leverbaar in bulkcontainers waardoor er geen verpakkingsmateriaal wordt verspild. Zo bespaart u op de kosten voor de handeling van big bags en het verwerken van afval. Wij garanderen bovendien een volledige kostenloze terugname van Sportsfill Eco+ aan het einde van de levensduur van uw kunstgrasveld. Dit restmateriaal wordt gerecycled en gebruikt voor andere hoogwaardige producten.

Veilig
Sportsfill Eco+ is getoetst aan erkende normen voor huidcontact, inslikken en het vrijkomen van vluchtige stoffen. Sportsfill Eco+ voldoet bijvoorbeeld aan de norm voor zware metalen uit het Europese Speelgoedbesluit.

Milieuverantwoord
De emissie van stoffen naar het milieu blijft ruimschoots onder de door de overheid vastgestelde normen. Concreet zijn deze normen vastgelegd in het Besluit en Regeling Bodemkwaliteit. De zinkuitloging is binnen Milieukeur gelimiteerd op 10 mg/kg waardoor met een lava en/of zandlaag onder het kunstgrasveld wordt voldaan aan het zogenaamde zorgplicht beginsel. Deze richtlijn is volledig in overeenstemming met de door de overheid gehanteerde definitie. De lava en/of zandlaag kan na het verwijderen van het kunstgrasveld gewoon blijven liggen en blijft geschikt voor andere toepassingen.